Wijndomein De Planck: Coaching

Bedrijfsadvies en coaching

Individuele coaching

Vrijwel iedereen komt in zijn arbeidzaam leven op een moment waarop een aantal belangrijke vragen leven. Dat kan variëren van meer effectief willen zijn in het werk tot het oplossen van meer fundamentele vragen als een mogelijke (al dan niet gedwongen) carrièreswitch.

Tijdens de intake wordt met U de precieze coachingsvraag gedefinieerd. Een instrument dat daarbij kan helpen is een test die feedback geeft over zowel het effectieve gedrag als het ineffectieve gedrag, maar ook over de eigen waarden.

Bernadette Crijns is gecertificeerd om deze test (Rol Diagrammatische Aanpak, RDA) toe te passen. Deze RDA is een psychologisch en linguïstisch ordeningssysteem, dat in samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente is ontwikkeld.

Team coaching

De samenstelling van een team is van groot belang voor het functioneren als team. De verschillen in competenties en voorkeursgedrag van de verschillende leden kunnen heel complementair en daarmee effectief het functioneren van het team beïnvloeden. Bij een team coaching worden in een aantal groeps sessies de knelpunten in het functioneren van het team besproken en afspraken gemaakt voor verbetering. Waar nodig kunnen specifieke individuele coachings trajecten het totale proces ondersteunen.

Vraagstukken op het gebied van Strategisch Human Resources Management

In de snel veranderende maatschappij moeten bedrijven hun bedrijfsstrategie regelmatig bijstellen. Dat betekent ook dat de strategie op het gebied van Human Resources Management moet worden herzien of aangepast. Daarbij spelen vraagstukken als welke competenties zijn er nodig, inhuur of inkoop van kennis, mogelijke allianties met opleidingsinstituten, trainingsprogramma’s, reorganisatie etc. Het (Human Resources) Management wordt ondersteund bij de probleemanalyse en definitie van de noodzakelijke HRM Strategie.


Bernadette Crijns heeft ook toegang tot een netwerk van consultants en specialisten bij de ondersteuning van bovengenoemde zaken.

Bernadette Crijns

Copyright © 2018 Wijndomein De Planck  |  All rights reserved